8 Nisan 2012 Pazar

OYUN VE OYUN TERAPİSİ
  Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar. Ayrıca oyun, çocuğun gelişimindeki en önemli araçlardan biridir. Çocuklar oynayarak dış dünyayı tanırlar ve onunla baş etmenin yollarını öğrenirler. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için duygu ve düşüncelerin ifade edilebileceği en uygun ortam oyundur.
      Oyun Terapisi ise oyun oynama yetisini sorunlar boyutunda yeniden yapılandırmadır. Oyun terapisi, güvenli bir ortam ve terapist eşliğinde gerçekleştirilir. Çocuk oyun yolu ile baş edemediği duyguları ve yaşadığı zorlukları yeniden canlandırma yaparak deneyimler ve üstesinden gelmeye çalışır. Oyun terapisi çocuğa deneyim ve duygularını yeniden canlandırma fırsatı sunduğu için iyileştirici özelliği vardır. Oyun terapisinde süreç sonuçtan önemlidir. Çocuk, terapi süresinde engellenmişlikten kurtulur ve gelişim sürecine kaldığı yerden devam edebilir.
      Tarihe baktığımızda, oyunun yıllardan beri terapötik amaçla kullanıldığını görüyoruz. Erikson oyunu, çocuğun travmatik deneyimleri ile uğraşılarının ifadelendirmesi olan bir ego fonksiyonu olarak görmüştür. Anna Freud'da çocuklar ile yaptıkları klasik psikanalitik tedavi süreçleri içinde oyunu kullanmıştır. Oyun terapisi 3-11 yaş arası çocuklara uygulanır. Boşanmış aile çocuklarına, terkedilmiş çocuklara, kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara, ailede kayıp ve yas olan çocuklara. konuşma bozukluğu olan çocuklara, hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuklara ve arkadaş edinmede zorlanan çocuklara oyun terapisi uygulanabilir ve etkili olur.
     Oyun terapisi nekadar zamanda sonuç verir diye merak edenler için bu süreç tabiki çocuktan çocuğa göre değişebilir. Yaşadığı travmanın ciddiyetine ve olayları nasıl algıladığına göre farklılık gösterir. Bireysel danışmada 4 haftada bir aile görüşmesi ile anne-baba bilgilendirilir.
kaynak:Uzman Psikolog Ceyda Cecan Karakuş

2 yorum: